Formål
Formålet med de levende computerspil er at skabe nogle interessante rammer, hvor børn og unge kan opleve glæden ved fysisk aktivitet. Gennem sjove fysiske og sociale aktiviteter vil de deltagende børn og unge få motion, samtidigt med at deres indbyrdes sammenhold og forståelse øges. Levende computerspil er dog ikke kun for børn og unge, men for folk i alle aldre, fordi folk holder ikke op med at lege, fordi de bliver gamle. Folk bliver gamle fordi de holder op med at lege.

Baggrund
Computerspil får ofte skylden for at gøre børn og unge passive og isolerede. Foran en skærm sidder de time efter time ude af kontakt med den virkelige verden. Hvorfor? Måske fordi det er rigtig sjovt! I stedet for kun at se computerspil som en dårlig og usund fritidsbeskæftigelse udnytter Pennen & Sværdet computerspillenes fascinerende verden til at skabe mere fysisk aktivitet for børn og unge. Vi fører computerspillenes action, sjov og spænding ud i den virkelige verden og spiller dem med rigtige mennesker.

Det levende computerspil tager afsæt i nogle af de mest populære computerspil indenfor genrerne adventure-, action-, skyde-, slås- og gyserspil. De bedste og sjoveste elementer fra computerspillenes verden anvendes i det levende computerspil til at afvikle snedigt opbyggede lege og kampe. Har man en drøm om selv at storme en høj under beskydning, få sit livs gys, eller være Lara Croft på eventyr, så kan det alt sammen lade sig gøre i et levende computerspil.

Aktivitetsbeskrivelse
Blandt Pennen & Sværdets levende computerspil er der særligt to, som umiddelbart giver et højt fysisk aktivitetsniveau: Slagmark og Karate kid mod Cobra Kai. Fælles for disse to aktiviteter er, at alle børn og unge efter en kort introduktion umiddelbart kan være med og få en spændende og god oplevelse ud af at deltage.
 
Slagmark (varighed 2-3 timer)
Slagmark er en levende udgave af første-persons-skydespil som Doom, Counter Strike, og Battlefield. Deltagerne deles op i to hold, og får udleveret grankogler som skydevåben, og instruktion i uskadelig nærkamp med de bare næver. Der konkurreres udendørs i enten "Erobring" eller "Fang flaget" alt efter omgivelserne og deltagernes ønsker. Erobring drejer sig om at få kontrol over slagmarkens strategiske punkter, mens det i Fang flaget gælder om at finde modstanderens fane og bringe den hjem til ens egen base. I begge typer spil er man død, når man rammes af en grankogle eller taber i en nærkamp. For at komme med i spillet igen skal de døde løbe tilbage til deres egen base for at blive levende igen. Slagmark resulterer således i et meget højt aktivitetsniveau, da det er fyldt med stormløb mod modstanderens baser, mange indbyrdes kamplege, og løb tilbage til egen base for at være med igen. Slagmark er også et meget strategisk spil, da det gælder for hvert holds kommandør om at gøre bedst muligt brug af forskellige soldaters egenskaber (infanterist, læge, ammunitionsmand mm).

Karate kid mod Cobra Kai (varighed 2-3 timer)
Karate kid mod Cobra Kai er en blanding af filmen Karate kid og computerspil som Tekken og Dead or Alive. I filmen Karate kid møder den helt utrænede Daniel den japanske karatemester Miyagi, som lærer ham karate og filosofien bag kampkunst. Modsætningen til den fredelige Miyagi er den onde karateskole Cobra Kai, som Daniel ender med at skulle kæmpe mod ved en stor karateturnering.

I spillet Karate kid mod Cobra Kai opdeles deltagerne i to hold, den gode og den onde karateskole, som efter professionel karateinstruktion skal møde hinanden i en stor turnering. De to hold får hver sin karatemester til at oplære dem så godt som muligt i kampkunstens ædle teknikker. Turneringen består i at de to hold konkurrerer i et på forhånd fastlagt antal kampkunstdiscipliner, som f.eks. hårdeste og højeste spark, bedste kast, sumobrydning, bedste kampråb og mest imponerende attitude. Disciplinerne udvælges så alle kan være med, når først de har fået en kort kampkunstinstruktion.
Mange børn og unge har en drøm om at være mester i kampkunst. I dette spil kan de selv opleve, hvordan det er at være Karate kid: Møde en virkelig karatemester, lærer noget kampkunst og bagefter deltage i en karateturnering.

 

Tilbage